Psihološki test: Nacrtajte kuću, drvo i muškarca i saznajte u kakvom se stanju nalazite

psiholoski-test-nacrtajte-kucu-drvo-i-muskarca-i-saznajte-u-kakvom-se-stanju-nalazite-02.jpg

Prvo, šta je predmet analize u vašem crtežu?

  • Dimenzije crteža predstavljaju vaš nivo samopoštovanja i samopouzdanja. 
  • Potezi i linije ukazuju na nivo odlučnosti i na to koliko se osećate prijatno tokom procesa donošenja odluka. Na primer, ako ste skloni da povlačite istu liniju dva puta, to pokazuje nesigurnost, nezadovoljstvo i perfekcionizam koji nije pod kontrolom.
  • Jasnoća predstavlja harmoniju i fleksibilnost.

Delovi crteža i njihovo značenje koje kasnije treba da uporedite sa objašnjenjem ispod: 

Slika kuće

Kuća predstavlja porodične odnose, kako tumačite dom i porodični život. Ona mnogo govori o tome šta osećate prema porodičnim vrednostima i svojoj porodici.

Krov: predstavlja intelektualni, fantastični i duhovni život.

Odžak: afektivni i seksualni život. Dim koji izlazi iz odžaka simbolizuje unutrašnju napetost.

Zidovi: snaga i moć vaše ličnosti.

Vrata i prozori: odnos sa okolnim svetom, društveni kontekst, nivo integracije. Na primer, veoma velika vrata pokazuju da ste veoma zavisni od nečega ili nekoga.

Trotoari: otvorenost, pristup vašem intimnom porodičnom životu.

Osnova: stabilnost i kontakt sa realnošću.

Slika drveta

Drvo simbolizuje najdublje i najnesvesnije aspekte vaše ličnosti, ili predstavlja one stvari koje obično zadržavate za sebe.

Grane: socijalni kontakti, težnje i nivo zadovoljstva ili frustracije.

Oblik drveta: predstavlja vaš osećaj sebe, integritet vaše ličnosti. Ako je zakrivljeno, to znači da ste fleksibilni i da se lako prilagođavate.

Koreni: veza sa vašim nesvesnim i instinktivnim unutrašnjim svetom, testiranjem realnosti i orijentacijom.

Osnova: kontakt sa realnošću i stabilnošću. Na primer, njegovo odsustvo predstavlja teškoće u suočavanju sa realnošću.

Slika čoveka

Osoba koju nacrtate predstavlja samopercepciju, vaše idealno ja. Pokazuje vaš odnos prema ovom svetu, kao i način na koji vaš društveni život i unutrašnji svet koegzistiraju.

Glava: inteligencija, komunikacija, mašta, druželjubivost. Na primer, ako vam je glava veća od tela, to znači da imate impresivne intelektualne sposobnosti.

Kosa: seksualnost, muževnost i senzualnost.

Oči: društvena komunikacija i vaša percepcija sveta oko vas.

Usta: senzualnost, seksualnost i verbalna komunikacija. Ako su usta vaše slike samo prava linija, to znači da ste verbalno agresivni.

Ruke: afektivnost, agresija.

Vrat: kontrola impulsa.

Noge: kontakt sa realnošću, podrška, stabilnost i bezbednost.

Stopala: seksualnost i agresija.

Uporedite nacrtane delove sa sledećim objašnjenjem:

Što je svaki od navedenih delova slike bogatiji i jasniji, to su osobine vaše ličnosti izraženije i bolje.

Ako su crteži oskudni bez mnogo detalja, to govori o trenutnom emotivnom, ali i mentalnom stanju u kojem se nalazite. Možda ste preopterećeni, rasejani ili jednostavno umorni.

Ako su vaši crteži živopisni, sa mnogo detalja, to znači da ste zadovoljni trenutnim stanjem života.

(O)Milena | CRNOBELO.rs / Foto: pixabay