Kviz iz trigonometrije: Da li su vaše petice u školi bile zaslužene?

Sećate li se najosnovnijih stvari koje smo učili iz trigonometrije ili niste obraćali baš mnogo pažnje na časovima?

kviz-iz-trigonometrije-da-li-su-vase-petice-u-skoli-bile-zasluzene-01.jpg

U sredini smo svi učili trigonometriju, i iako ova oblast može delovati komplikovano, najosnovnije stvari su lako razumljive.

Što znači, ako ste pazili na časovima, verovatno ih se sećate, čak i ako ste odavno završili srednju školu.

Pa, da li o ovoj oblasti znate više od prosečnog srednjoškolca?

Da li su vaše petice u školi bile zaslužene?
 1. 1.
  Istorija
  Matematika
  Geografija
 2. 2.
  Ravnostrani
  Pravougaoni
  Sve vrste trouglova
 3. 3.
  Izračunavanje uglova i dužina (rastojanja)
  Izračunavanje mase
  Izračunavanje brzine tela
 4. 4.
  Drevni Egipat
  Antika Grčka
  Stari Rim
 5. 5.
  Sinus i kosinus
  Tangens i kotangens
  Sve
 6. 6. Koliki je nepoznati ugao?
  70 stepeni
  85 stepeni
  105 stepeni
 7. 7. Kolika je nepoznata strana pravougaonog trougla?
  2m
  10m
  12m
 8. 8.
  Manje od 90
  90 stepeni
  Više od 90 stepeni
 9. 9.
  Kosinus
  Tangens
  Kotangens
 10. 10. Kako se zove c stranica trougla?
  Hipotenuza
  Suprotna
  Kateta

Spirova S. | CRNOBELO.rs / Foto: depositphotos