Foto test koji otkriva karakter: Šta ste prvo videli na ilustraciji?

„Uzmi moje oči da vidiš ono što ja vidim.“ Ova izreka ne postoji tek tako, a aludira na to da ne vidimo svi isto iste stvari i ne doživljavamo svi isto iste situacije.

foto-test-koji-otkriva-karakter-sta-ste-prvo-videli-na-ilustraciji-01.jpg

Pažljivo pogledajte sliku. Šta ste prvo videli na njoj – oči predstavljene sa dve ribe, lik devojke ili crno nebo ispunjeno zvezdama?

foto-test-koji-otkriva-karakter-sta-ste-prvo-videli-na-ilustraciji-02.jpg

Tumačenje ćete naći na sledećoj strani...